Circusschool De Hoogte

De populariteit van circusacts en

circusactiviteiten is de laatste jaren enorm gestegen.

Circusschool de Hoogte

levert hiertoe sinds 1995 een grote bijdrage.

Circus is kleurrijk en divers en

het spreekt tot de verbeelding.

Circus is een unieke combinatie

van creativiteit en fysieke vaardigheid.